Dołącz do naszej gromadki...

przedszkole

UMOWA Z PRZEDSZKOLEM 

Z dniem 1 marca

 

rozpoczynamy rekrutację dzieci do przedszkola na rok 2017/2018.

 

Druki umów znajdują się u dyrektora placówki pokój nr 205.

 

 

 

Dla dzieci 3, 4 i 5-letnich do umowy należy dołączyć:

 

 

 

·   Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola (należy podać imię, nazwisko i wiek).                                                                                                                                                                     

·   Zaświadczenia obojga rodziców o zatrudnieniu na terenie gminy Czaplinek na dzień 01.03.2017 r. wystawione przez pracodawcę lub zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzica w systemie dziennym wystawione przez właściwą szkołę.                                                                                                                              

·   Oświadczenie rodziców o zameldowaniu na terenie gminy Czaplinek na dzień 01.03.2017 r.

 

 

 

Umowy należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, natomiast zaświadczenia i oświadczenia w jednym. 

REGULAMIN_REKRUTACJI_W_PP_W_CZAPLINKU.pd
Adobe Acrobat Document 214.8 KB

 

Harmonogram czynności: postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do przedszkola

Zarzadzenie Burmistrza.pdf
Adobe Acrobat Document 39.9 KB
Regulamin organizacyjny Przedszkola w Cz
Adobe Acrobat Document 346.6 KB

Statut Przedszkola Publicznego w Czaplinku

 

http://przedszkolewczaplinku.jimdo.com/dokumenty-przedszkola/statut-przedszkola/

 

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Czaplinku

 

http://przedszkolewczaplinku.jimdo.com/dokumenty-przedszkola/koncepcja-2013-2018/

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Publicznego w Czaplinku

 

http://przedszkolewczaplinku.jimdo.com/dokumenty-przedszkola/przyprowadzanie-i-odbieranie-dziecka/

 

Procedura przyjmowania skarg i wniosków w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku

 

http://przedszkolewczaplinku.jimdo.com/dokumenty-przedszkola/przyjmowanie-skarg-i-wniosk%c3%b3w/

 

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym w  Czaplinku

 

http://przedszkolewczaplinku.jimdo.com/dokumenty-przedszkola/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/

 

Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu, w szczególności przyprowadzania dzieci zdrowych do Przedszkola Publicznego w Czaplinku.

 

http://przedszkolewczaplinku.jimdo.com/dokumenty-przedszkola/zdrowe-i-bezpieczne-warunki-dla-dzieci/

 

Procedura organizacji pierwszej pomocy w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku

 

http://przedszkolewczaplinku.jimdo.com/dokumenty-przedszkola/pierwsza-pomoc/

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA MIESIĄC SIERPIEŃ:

przedszkole

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Godło Polski
Aktualny czas w Czaplinku:
Herb Czaplinka

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Organizator Projektu -  Gmina Czaplinek  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.