Moje miasto

69. Rocznica Powrotu Polskości na Ziemię Czaplinecką, jak co roku, miała szeroki oddźwięk w naszym  przedszkolu. Chociaż święto przypada na dzień  3 marca - dzieci przedszkolne uczestniczyły w różnorodnych formach pracy ukierunkowanych  na bliższe poznanie swojego miasta. Celem tych działań jest kształcenie u dzieci poczucia patriotyzmu, przynależności do określonej społeczności. Zgodnie z podstawą programową dziecko powinno orientować się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby w mieście. Dlatego też nauczyciele przedszkola zrealizowali to zadanie planując szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych i innych form pracy z dziećmi poświęconych  naszemu  miastu. W grupach odbyły się rozmowy, pogadanki i konkursy wiedzy o Czaplinku w oparciu o zdjęcia, materiały promocyjne oraz własne doświadczenia. Spacery i wycieczki ukierunkowane były na bliższe poznanie miasta. Niektóre grupy odwiedziły Izbę Muzealną, CzOK, inne - Urząd Miasta, Pocztę, Bank, były też wycieczki do sklepów itp...

11 marca odbył się występ artystyczny dla wszystkich  przedszkolaków w wykonaniu dzieci z grupy Dzwoneczki pod kierunkiem Bożeny Lemisz i z grupy Przyjaciół Kubusia Puchatka pod kierunkiem Katarzyny Czyszkowskiej. Honorowym Gościem  uroczystości była Pani Anna Kapusta, córka czaplineckiej poetki Pani Jadwigi Badziągowskiej, której utwory zaprezentowano na uroczystości. Ciekawostką jest to, że wiersze o Czaplinku, Pani Jadwiga Badziągowska napisała przed laty właśnie dla naszego przedszkola, kiedy Jej wnuczka do niego uczęszczała. Dyrektor przedszkola Stanisław Nowicki przyjaźnie powitał Panią Anię wiązanką kwiatów. Po programie artystycznym odbyła się prezentacja multimedialna pt."Czaplinek - przystań na dłużej". Współodpowiedzialnymi za organizację uroczystości byli: Renata Rylik, Justyna Piętosa i ksiądz Tomasz Blok.

Spotkanie przedszkolaków ze Strażą Miejską w dniu 13 marca pozwoliło dzieciom zrozumieć jak ważną rolę w życiu miasta odgrywają różne służby publiczne.

Podsumowaniem wszystkich działań związanych ze świętem  naszego Miasta jest konkurs plastyczny p.n. "Czaplinek - moje miasto" dla dzieci 5 i 6- letnich z Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Sióstr Salezjanek. Anna Bronis i Urszula Jeruzalska - odpowiedzialne za organizację konkursu, zaprezentowały na holu przedszkolnym bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami prace dziecięce. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się lada dzień, ale będzie to bardzo trudne zadanie. Pierwszy dzień wiosny był sygnałem do zakończenia składania prac konkursowych, a o wiośnie pięknie pisała Jadwiga Badziągowska

 

Chociaż jeszcze śnieżek poprószy

Choć wiatr nas czasem ochłodzi

To przecież wszyscy czujemy,

Że wiosna już nadchodzi.

Ona już niedaleko

Już może za Siemczynem

Nie straci drogi do nas,

Bo wie, gdzie jest Czaplinek.

A kiedy zmęczona wiosna

Spocznie przy jezior wodach

To zachodzące słońce

Promienną rękę jej poda.

                                      /fragment wiersza "Idzie wiosna do Czaplinka"/

 

 

Bożena Lemisz

tu więcej zdjęć:

tu więcej zdjęć:

tu więcej zdjęć:

tu więcej zdjęć:

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Godło Polski
Aktualny czas w Czaplinku:
Herb Czaplinka

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Organizator Projektu -  Gmina Czaplinek  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.