/

przedszkole czaplinek
Za przedszkole należy płacić z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca!!!

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

 

będą pobierane gotówką w przedszkolu

 

w pokoju nr 206 

 

tylko w wyznaczonych dniach

 

 

 

 

można je również wpłacać w kasie

 

Banku Spółdzielczego w Czaplinku

 

lub przelewem na rachunek bankowy nr

 

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

Gotowy druk przelewu za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu
wystarczy wydrukować i uzupełnić kwotę, nazwisko wpłacającego oraz w tytule podać nazwisko i imię dziecka
opłata za przedszkole.pdf
Adobe Acrobat Document 114.7 KB
Za przedszkole należy płacić z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca!!!

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 01.06.2018)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 01.06.2018)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 01.06.2018)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 01.06.2018)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 01.06.2018)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 01.06.2018)

Jeżeli kogoś nie ma liście tzn., że opłata jest uregulowana, bądź wystąpiła nadpłata:

(szczegółowe informacje wywieszane są w holu przedszkola)

 

W przypadku wystąpienia nadpłaty, przy kwocie w rubryce KWOTA DO ZAPŁATY będzie znajdował się minus.


Zaległości do pilnego uregulowania:

 


 

Nadpłaty za przedszkole do zwrotu dla rodziców:

 

po wypełnieniu podania (do pobrania niżej)

nadpłata będzie zwrócona na konto rodzica dziecka:

podanie o zwrot.pdf
Adobe Acrobat Document 268.7 KB
Adamczak Jan -35,97
Bartosiak Filip -18,00
Biernat Amelia -17,77
Brożek Michał -6,50
Brzozowska Anna -6,97
Bukowska Amelia -12,32
Chomontek Daria -18,00
Cogiel Julian -37,22
Czernek Nikola -10,50
Danielewska Iga -8,50
Darmoid Jakub -23,87
   
Iwańcio Magdalena -8,00
Kaczanowski Aleksan -35,88
   
   
Klęk Julia -7,20
Kołosowska Klaudia -8,50
Kowalska Amelia -31,97
Kwacz Julia -24,85
Kwiatkowski Dominik -5,19
Lelińska Dominika -18,00
   
   
Łojek Amelia -28,00
Łojek Szymon -56,00
   
Michalski Piotr -7,50
Nagórska Kalina -12,50
Naruszewicz Julian -62,99
   
Rosolski Kacper -120,73
Sobkowska Aleksandra -24,00
Stefanik Nikodem -33,73
Stefańska Aleksandra -47,92
Strzałkowska Hanna -27,81
   
Traczyk Igor -29,97
   
Włodarczyk Jan -24,00
Wojteczko Gabriela -20,00
Zmuda Trze. Patryk -66,00
podanie o zwrot.pdf
Adobe Acrobat Document 268.7 KB

BEZPŁATNY CZAS POBYTU DZIECKA USTALONO

W GODZ. OD 8.00 DO 13.00

ODPŁATNOŚĆ ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ GODZINĘ OPŁATA WYNOSI  1,00 zł (dzieci 6 letnie nie płaca za dodatkowe godziny)

 

6.30 – 16.00 (pobyt przez 9,5 h) – płatne za 4,5 h

6.30 – 15.00 (pobyt przez 8,5 h) – płatne za 3,5 h

6.30 – 14.00 (pobyt przez 7,5 h) – płatne za 2,5 h

7.00 – 16.00 (pobyt przez 9 h) – płatne za 4 h

7.00 – 15.00 (pobyt przez 8 h) – płatne za 3 h

7.00 – 14.00 (pobyt przez 7 h) – płatne za 2 h

8.00 – 16.00 (pobyt przez 8 h) – płatne za 3 h

8.00 – 15.00 (pobyt przez 7 h) – płatne za 2 h

8.00 – 14.00 (pobyt przez 6 h) – płatne za 1 h

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE 5,00 zł / dziennie

(przy dofinansowaniu z MGOPS 1,50 zł / dziennie)

Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty tj. do 15-tego dnia każdego miesiąca. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

 W przypadku nie uregulowania zaległości dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy w grupie 9-cio godzinnej w trybie natychmiastowym.

 

Jeżeli rodzic dziecka jedzącego obiady (w grupie 5-cio godzinnej) dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej 1 miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości.
 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Godło Polski
Aktualny czas w Czaplinku:
Herb Czaplinka