teatrzyk: Jesień u wilka i koźlątek

Dnia 03 grudnia w Czaplineckim Ośrodku Kultury dzieci z przedszkolnego koła teatralnego  wystąpiły w przedstawieniu  pt. „ Jesień u wilka i koźlątek”. Scenariusz sztuki opierał się na bajce Braci Grimm. Głównym  przesłaniem  spektaklu było zwrócenie uwagi dzieci na to, aby pamiętały o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania do obcych. Na scenie wystąpiło 30 dzieci! Były to pięcio i sześciolatki. Mali aktorzy doskonale radzili sobie z powierzonymi  rolami i bardzo dobrze odnaleźli się na dużej scenie. Każdy wiedział, w którym momencie wejść w swoją rolę i pięknie zademonstrować przed publicznością to, czego wytrwale się uczył. Z teatralnej sceny emanowały: ekspresja słowa, piękno mowy ojczystej, poczucie rytmu, śpiew i wrażliwość dziecięca. Przedstawienie bardzo się  podobało dzieciom i ich rodzicom. Aktorzy zostali nagrodzeni wielkimi brawami.

 

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Czaplineckiego Ośrodka Kultury za udostępnienie  nam sceny i sali widowiskowej.

 

Organizatorkami przedsięwzięcia były: Joanna Brożek i Agnieszka Kwiatkowska.

                   

 

Joanna Brożek

 

tu więcej zdjęć:

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Godło Polski
Aktualny czas w Czaplinku:
Herb Czaplinka

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Organizator Projektu -  Gmina Czaplinek  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.