„Energiczny wulkan” -  zajęcia  otwarte  dla  rodziców  w  grupie „Sowy” 

Zajęcia otwarte dla rodziców to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami, w czasie której rodzice mają możliwość zapoznania się: ze sposobami pracy nauczyciela z dziećmi, obserwowania funkcjonowania dziecka w grupie, działań podejmowanych  przez dziecko, jego zachowania się w grupie, relacjami panującymi w grupie pomiędzy poszczególnymi dziećmi oraz relacjami na drodze nauczyciel – dzieci i odwrotnie. Organizowanie zajęć otwartych stwarza rodzicom   możliwość  obserwowania  postępów własnego  dziecka w zakresie osiągania  określonych umiejętności (ruchowych, plastycznych, muzycznych), procesu opanowywania wiedzy z zakresu obszarów podstawy programowej wychowania  przedszkolnego  oraz   predyspozycji, zainteresowań, trudności  dziecka. Dobrze jest, gdy mama lub tata uczestniczy w takich spotkaniach. W ten sposób wzmacniamy więzi rodzinne i poczucie wartości naszych pociech. Dajemy sygnał naszym dzieciom, że to co robią codziennie w przedszkolu jest dla nas ważne. Dnia 03.12.2014r. rodzice dzieci pięcioletnich z grupy „Sowy” wzięli udział w zajęciach otwartych pn.”Energiczny wulkan”. Dzieci bawiły się wyruszając w podróż do wnętrza Ziemi. Zapoznały się z jej budową i ze zjawiskiem powstawania wulkanów. Zapoznały się z pojęciami takimi jak: lawa, wulkan, magma. Wyklaskiwały rytmy, dzieliły na sylaby słowa. Podrzucając „odłamki skalne”, bawiły się dokonując analizy i syntezy nazw obrazków ukrytych na papierowych kulach. Wzięły  udział w prezentacji ruchowej do muzyki poważnej wg metody Batii Strauss. Rodzice także zaangażowali się w zajęcia, nakładając nakrycia głowy osób wykonujących różne zawody, a ich pociechy zgadywały jaki zawód rodzic reprezentuje i omawiały na czym on polega. Kulminacyjnym punktem zajęć był eksperyment, podczas w którego dzieci ugniatając i tocząc masę solną uformowały stożki wulkaniczne, aby potem wlać do nich odpowiednie składniki. Dzieci przy nutkach „Stary wulkan mocno śpi…” w napięciu oczekiwały na reakcję wybuchową. Ku ich wielkiej radości, eksperyment udał się znakomicie. Zajęcia zakończyły wspólnymi  tańcami z rodzicami w miłej atmosferze.

 

Joanna Brożek

tu więcej zdjęć:

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Godło Polski
Aktualny czas w Czaplinku:
Herb Czaplinka

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Organizator Projektu -  Gmina Czaplinek  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.