„Czyste powietrze wokół nas”

W tym roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia jest zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu oraz wyeliminowanie zjawiska biernego palenia wśród dzieci, narażonych na dym tytoniowy.

Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych. Zmiana w postrzeganiu palenia w obecności innych osób nie jest jednak tak widoczna w środowisku domowym, gdzie największa ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w przypadku dzieci. Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna już po raz kolejny realizuje Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców.

Pierwsze zajęcia profilaktyczne odbyły się 10.03.2014 w grupie Muchomorki przeprowadzone przez panią Jolantę Rokosz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim. W zajęciach wzięło udział 21 dzieci.

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

1.     Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

2.  Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antynikotynowych.

3.      Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

4.       Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

1.  Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2.     Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

1.       Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2.    Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.

3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4.       Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

5.      Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

 

Agnieszka Kwiatkowska 

tu więcej zdjęć:

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Godło Polski
Aktualny czas w Czaplinku:
Herb Czaplinka

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Organizator Projektu -  Gmina Czaplinek  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.